“Osiem Cztery, Bombel, Bocian i Lola” Mirosława Nahacz, publishing house: Czarne“Sidła”
Grażyna Bacewiczpublishing house: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
“Głową w dół”
Michał Gacek, publishing house: IX


“B jak Bauhaus” Deyan Sudjic publishing house : Karakter